Kindercorso Zundert | 15 September 2024

Reglement

1a. Het kindercorso kent drie klassen:
        Klasse Deelnemers uit
        Pomponklasse: Groep 1 t/m 3 v.d. basisschool
        Dahliaklasse: Groep 4 t/m 6 v.d. basisschool
        Sterklasse: Groep 7 t/m 8 v.d. basisschool en verder tot en met 14 jaar

1b. Degene die in de hoogste groep zit, is bepalend voor de indeling in één van de drie bovengenoemde klassen.

2. Maximale afmetingen       
Pomponklasse                  Dahliaklasse                    Sterklasse
L.             3m                                             3m                                         4m
B.            2m                                             2m                                         3m
H.           2,5m                                         2,5m                                     3m

3. Om de optocht vlot te laten lopen, is het niet toegestaan dat er onder de wagens wordt geduwd of gestuurd.

4. Op de zondag van de optocht worden de wagens en de groepen volgens onderstaand tijdschema op het CLTV terrein aan de Molenstraat verwacht:
12.45 uur: Dahliaklasse
13.00 uur: Pomponklasse
13.15 uur: Sterklasse
(De nummers staan op de bestrating van het CLTV terrein aangegeven).

5. Aan de ouders wordt gevraagd niet met auto’s en aanhangwagens op het CLTV terrein te komen.

6. Mocht de wagen van een deelnemer tijdens het trekken van de stoet zodanig mankementen vertonen, dat de stoet daar door gehinderd wordt, dan dient de wagen onmiddellijk aan de kant te worden gezet en indien nog mogelijk achter aan te sluiten.

7. Indien bij het gaan naar het CLTV terrein, tijdens het trekken van de stoet en bij het naar huis gaan, bloemen van de wagen vallen, dienen de deelnemers deze op te rapen, zodat de kans op lekke banden tot een minimum beperkt blijft.

8. Na afloop dienen de losse onderdelen van de wagens in de daarvoor bestemde containers op het CLTV terrein te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan elders op het CLTV terrein materialen e.d. achter te laten.

9. Het bij zich hebben van bier en andere alcoholische dranken door de deelnemers is streng verboden en heeft onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg. Ook voor de begeleiders van de wagentjes is het niet toegestaan om alcoholische dranken bij zich te hebben of te nuttigen op de openbare weg. Alcoholische dranken zijn tijdens dit evenement alleen voor personen van 18 jaar en ouder verkrijgbaar.

10. De Stichting Bloemencorso Zundert is niet aansprakelijk voor eventuele schade, door deelnemers toegebracht aan bezittingen van derden.

11. Na afloop van de prijsuitreiking kan tegen inlevering van het startnummer de prijs worden opgehaald bij de kraam naast het podium.

12. De jurering van de wagens en groepen vindt plaats bij vertrek aan de Molenstraat nabij het CLTV terrein. En de jurering voor de figurantenprijs zal plaatsvinden nabij de Markt.

13. Deelname aan het Kindercorso en het gebruik van de kermisattracties is op eigen risico.

14. Aan het tijdstip van inschrijven kunnen geen rechten worden ontleend.

15. Per klasse is er alleen prijzengeld voor de prijzen één tot en met tien.

16. Gemotoriseerde voertuigen en aggregaten zijn niet toegestaan en leiden tot directe diskwalificatie.

17. Het is niet toegestaan echte dieren te gebruiken als onderdeel van de kindercorso wagen.

18. Het is niet toegestaan confetti, serpentine en dergelijke te gebruiken. Bloemblaadjes zijn daarentegen wel toegestaan om als confetti te gebruiken.

19. Ouders gaan bij deelname akkoord met het plaatsen van foto en beeldmateriaal t.b.v. stichting Corso Zundert.

Volg Kindercorso Zundert: